Nahlásenie zneužívania

V Katolíckej cirkvi na Slovensku pri ohlasovaní evanjelia a v službe Božiemu ľudu sa – ako vysvätení služobníci, zasvätené osoby, i laici v zamestnaní v inštitúciách Cirkvi alebo v dobrovoľníckej službe – v pokore usilujeme o príkladný mravný osobný život. Rovnako sa usilujme, aby všetci ľudia, ktorým sa venujeme, mohli byť v našej osobnej prítomnosti a v našom prostredí v bezpečí pred akoukoľvek formou zneužívania či nevhodného správania.

Zlo sexuálneho zneužívania zo strany klerikov, zasvätených osôb či iných pracovníkov v Cirkvi je veľké morálne zlo ťažkého hriechu a zločin a je v ostrom rozpore s Ježišovým evanjeliom a poslaním Cirkvi. S pokorou uznávame, že aj v Cirkvi sa také prípady stávajú.

V Konferencii biskupov Slovenska funguje Komisia KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi, ktorá koordinuje aktivity v tejto oblasti naprieč slovenskými diecézami.

Ako nahlásiť prípad sexuálneho zneužívania
Ak ste sa hodnoverne dozvedeli o prípade sexuálneho zneužívania v prostredí Cirkvi, môžete to nahlásiť poverenej kontaktnej osobe:
 
Úrad pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi
JCDr. Mgr. Terézia Valúšková
 
Úradné hodiny: pondelok a streda 13.00-15.00
tel.: +421 257 200 615
e-mail: nahlaseniezneuzivania @ abuba.sk

Nahláseným podnetom sa bude kontaktná a poverená osoba Bratislavskej arcidiecézy zodpovedne zaoberať. Pre spravodlivé a pravdivé riešenie je nevyhnutné poznanie niektorých skutočností, preto sa vás po nahlásení podnetu môžeme citlivo a diskrétne pýtať na niektoré dôležité informácie.

__________

Užitočné odkazy
 Centrum na ochranu maloletých
 Komisia KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi
 Nahlásenie sexuálneho zneužívania maloletých
 Smernica Konferencie biskupov Slovenska