Lectio divina 2021 – 2022: Sväté písmo pred otázkou utrpenia a bolesti

Pridal dňa

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina v akademickom roku 2021 – 2022, v rámci ktorých otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vedie ďalší ročník modlitbových stretnutí nad Svätým písmom formou Lectio divina pod názvom Sväté písmo pred otázkou utrpenia a bolesti. Bibické texty, venované uvažovaniu o pôsobení Božieho Ducha Svätého vo svetle Svätého písma, sú základom pre desať modlitbových stretnutí, ktoré sa konajú v Katedrále sv. Martina od septembra 2021 do júna 2022 vždy v prvú stredu v mesiaci o 20.00. Celý text a zvukový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí dostupné i na tejto webovej stránke.

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina, ktoré prebiehali v akademickom roku 2021 – 2022, sú ukončené.
Tešíme sa na ďalší ročník:-)

Program stretnutí:
 
1. septembra 2021: S námahou sa zo zeme budeš živiť (Gn 3,17)
Utrpenie v perspektíve viny (Gn 3,7-24)
 
6. októbra 2021: Boh ma sem poslal... aby ste zostali nažive (Gn 45,5)
Utrpenie ako súčasť Božieho plánu (Gn 45,1-13)
 
3. novembra 2021: On udiera, ale aj obväzuje (Jób 5,18)
Utrpenie v perspektíve výchovy (Jób 36,1-15)
 
1. decembra 2021: Nauč nás rátať naše dni, aby sme mali múdrosť srdca (Ž 90,12)
Utrpenie v perspektíve múdrosti (Ž 90,1-17)
 
5. januára 2022: Azda mám len dobré brať od Pána? (Jób 2,10)
Utrpenie v perspektíve skúšky (Jób 2,1-13)
 
2. februára 2022: Chodník mi boria, by mohli ma zahubiť (Jób 30,13)
Jóbove fyzické a spoločenské utrpenie (Jób 30,1-15)
 
2. marca 2022: Keď kričíš k tebe, ty mi neodpovedáš (Jób 30,20)
Jóbovo emocionálne a duchovné utrpenie (Jób 30,16-31)
 
6. apríla 2022: Jeho rany vás uzdravili (1Pt 2,24)
Zástupné utrpenie v perspektíve odčinenia zla (Iz 52,13-15; 53,1-12)
 
4. mája 2022: Striehnime na spravodlivého, lebo je nám na ťarchu (Múd 2,12)
Utrpenie spravodlivého (Múd 2,10-24)
 
1. júna 2022: Je dokonané (Jn 19,30)
Utrpenie v perspektíve lásky (Jn 13,1-20;19,16-37)
 

__________

Prednesené Lectio divina sú postupne uverejňované na webovej stránke Arcibiskupského úradu ako zvukové nahrávky vo formáte MP3 a tiež aj v textovej forme.
Názvy a termíny jednotlivých stretnutí spolu s biblickými súradnicami vybraných úryvkov sú uvedené aj na plagáte v prílohe.