Pozvanie k účasti na synodálnom procese

Pridal dňa

V nedeľu 17. októbra sa i v Bratislavskej arcidiecéze otvára prvá fáza synody na tému Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia.

Pri tejto príležitosti biskupi Slovenska pozývajú veriacich zapojiť sa do prvej, diecéznej fázy synodálneho procesu.

Pozvanie otcov biskupov prinášame v plnom znení...

Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na celom svete sa začína v nedeľu 17. októbra 2021.
Témou tohto podujatia je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ – teda samotná synodálna podstata Cirkvi. Tá spočíva v spoločnom kráčaní, vo vzájomnom počúvaní sa a v načúvaní Ducha Svätého pri ohlasovaní evanjelia. Kľúčové slová "spoločenstvo, spoluúčasť a misia" podčiarkujú, že práve ohlasovanie evanjelia je tým cieľom, na ktorého sledovaní máme mať účasť všetci ako spoločenstvo veriacich v Krista.
Chceme hľadať odpoveď na otázku ako sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní evanjelia dnes uskutočňuje v našej Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, aby sme v tomto kráčaní rástli. Pozývame vás teda na cestu dialógu a dôvery vo vedenie Ducha Svätého!
Prvé informácie môžete nájsť na stránke www.synoda.sk (prípadne na stránke Bratislavskej arcidiecézy Synoda 2021-2023). Prosíme vás, aby ste sa s ňou oboznámili: na jej základe už čoskoro spustíme synodálne iniciatívy.
Ďakujeme Vám za Váš záujem i modlitby za synodálnu cestu, ku ktorej nás vedie Svätý Otec František. S odvahou a dôverou k Duchu Svätému na ňu vykročme!
Pozdravujú Vás a zo srdca Vám žehnajú Vaši otcovia biskupi.

__________
Foto: Patrik Borzecky, TK KBS; Peter Zimen, TK KBS

PrílohaVeľkosť
PDF icon Synoda - pozvanie k účasti [SK, pdf]203.45 KB