Lectio divina 2022 – 2023: Biblické impulzy pre naše spoločné kráčanie v Cirkvi

Pridal dňa

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina v akademickom roku 2022 – 2023, v rámci ktorých otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vedie ďalší ročník modlitbových stretnutí nad Svätým písmom formou Lectio divina pod názvom Biblické impulzy pre naše spoločné kráčanie v Cirkvi. Bibické texty, venované uvažovaniu o spoločnom kráčaní v Cirkvi, sú základom pre desať modlitbových stretnutí, ktoré sa konajú v Katedrále sv. Martina od septembra 2022 do júna 2023 vždy v prvú stredu v mesiaci o 20.00. Celý text a zvukový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí dostupné i na tejto webovej stránke.

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina, ktoré prebiehali v akademickom roku 2022 – 2023, sú ukončené.
Tešíme sa na ďalší ročník:-)

Program stretnutí:
 
7. septembra 2022: Všetok ľud sa zišiel ako jeden muž (Neh 8,1)
Stretnúť sa okolo Božieho slova (Neh 8,1-12)
 
5. októbra 2022: Kráčať ako kráčal on (porov. 1 Jn 2,6)
Byť spoločníkmi na ceste (Lk 24,13-25)
 
9. novembra 2022: Rýchly, keď treba počúvať (Jak 1,19)
Počúvajme sa (Jak 1,19-27)
 
7. decembra 2022: Hlásať slovo so všetkou odvahou (porov. Sk 4,29)
Smelo vyjadriť svoj názor (1 Pt 3,8-18)
 
4. januára 2023: Patrilo sa hodovať a radovať sa (Lk 15,32)
Sláviť (Sk 2,42-47)
 
1. februára 2023: Ja som ich poslal do sveta (Jn 17,18)
Mať spoluzodpovednosť za misiu (Jn 17,18-23)
 
1. marca 2023: Mnohí ho okríkali, aby mlčal (Mk 10,48)
Viesť dialóg v Cirkvi a spoločnosti (Mk 10,46-52)
 
5. apríla 2023: Všetci sa navzájom zaodejte pokorou (1 Pt 5,5)
Uplatniť autoritu Cirkvi a spoluúčasť veriacich (Hebr 13,7-17)
 
3. mája 2023: Srdce rozumného sa zháňa za vedomosťou (Prís 15,14)
Rozlišovať a rozhodovať (Joz 24,1-2;14-18)
 
7. júna 2023: Uháňam za tým, čo je predo mnou (Flp 3,13)
Formovať sa v spoločnom kráčaní (Ef 4,1-5,2)
 

__________

Prednesené Lectio divina sú postupne uverejňované na webovej stránke Arcibiskupského úradu ako zvukové nahrávky vo formáte MP3 a tiež aj v textovej forme.
Názvy a termíny jednotlivých stretnutí spolu s biblickými súradnicami vybraných úryvkov sú uvedené aj na plagáte v prílohe.

PrílohaVeľkosť
PDF icon Lectio divina 2022 – 2023 [pdf]2.17 MB