Bratislavská animátorská škola

Pridal dňa

Srdečne pozývame mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, prihlásiť sa na Bratislavskú animátorskú školu (BAŠ).

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy otvára na jeseň už 14. ročník Bratislavskej animátorskej školy.

Konkrétne informácie o BAŠke a možnostiach prihlásenia sú k dispozícii na webovej stránke www.mladezba.sk.