Lectio divina 2023 – 2024: Pane, čože je človek, že myslíš na neho?

Pridal dňa

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina v akademickom roku 2023 – 2024, v rámci ktorých otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vedie ďalší ročník modlitbových stretnutí nad Svätým písmom formou Lectio divina pod názvom Pane, čože je človek, že myslíš na neho? (porov. Ž 144,3). Bibické texty, venované uvažovaniu o ľudskom bytí, sú základom pre desať modlitbových stretnutí, ktoré sa konajú v Katedrále sv. Martina od septembra 2023 do júna 2024 vždy v prvú (okrem novembra) stredu v mesiaci o 19.00. Celý text a zvukový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí dostupné i na tejto webovej stránke.

Najbližšie modlitbové stretnutie sa uskutoční v stredu 7. februára 2024.

Program stretnutí:
 
6. septembra 2023: Pamätaj, že si prach (porov. Ž 90,3)
O pôvode človeka zo zeme a skúsenosti ľudskej pominuteľnosti (Gn 2,4-7)
 
4. októbra 2023: Urobme človeka na náš obraz (Gn 1,26)
O človeku stvorenom na obraz živého Boha (Gn 1,24-31)
 
8. novembra 2023: Aby obrábal a strážil raj (Gn 2,15)
O práci a ochrane stvorenia zvereného človeku (Gn 2,8-20)
 
6. decembra 2023: Toto je teraz kosť z mojich kostí (Gn 2,23)
O krehkej manželskej láske, ktorú treba chrániť (Gn 2,21-25)
 
3. januára 2024: Chráň sa cudzoložstva (Prís 6,20)
O cudzoložstve, prostitúcii a rozvode v Písme (Mt 19,1-9)
 
7. februára 2024: Sami pre nebeské kráľovstvo (porov. Mt 19,12)
O celibáte pre Božie kráľovstvo (Mt 19,10-12)
 
13. marca 2024: Kto poslúcha otca, občerstvuje matku (Sir 3,7)
O láske medzi rodičmi a deťmi (Sir 3,1-16)
 
3. apríla 2024: Národ proti národu nezdvihne meč (Iz 2,4)
O vojne a násilí medzi ľuďmi (Ex 17,8-16)
 
1. mája 2024: V deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš (Gn 2,17)
O postavení človeka pod zákonom slobody (Gn 2,16-17)
 
12. júna 2024: Kde si? (Gn 3,9)
O Božom vstupe do života hriešnikov (Gn 3,8-24)
 

__________

Prednesené Lectio divina sú postupne uverejňované na webovej stránke Arcibiskupského úradu ako zvukové nahrávky vo formáte MP3 a tiež aj v textovej forme.
Názvy a termíny jednotlivých stretnutí spolu s biblickými súradnicami vybraných úryvkov sú uvedené aj na plagáte v prílohe.

__________

Vytvorené: 2. septembra 2023
Foto: StockSnap, Pixabay; úprava ABÚ