Pomoc obetiam vojny na Ukrajine (priebežne aktualizované)

Pridal dňa

Priebežne aktualizované - posledná zmena: 12. januára 2024

S bolesťou v srdci vnímame utrpenie mnohých ľudí v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine. V nádeji a dôvere v Pána sa preto snažíme túto bolesť pretaviť do odvahy pomoci obetiam a služby pokoja i mieru vo viacerých rovinách:

 • živá viera nás vedie k skutkom telesného i duchovného milosrdenstva
 • k Pánovi času a dejín sa obraciame vrúcnou modlitbou a pôstom, prosiac za mier na Ukrajine a pomoc, posilu i ochranu pre trpiacich a obete
 • prejavením milosrdenstva a lásky, ktorá sa zhmotňuje dobročinnosťou a mnohorakou materiálnou pomocou prichádzajúcim utečencom i trpiacim na Ukrajine
 • dobrovoľníckou službou utečencom a pomocou našich spoločenstiev utečencom, ktorí medzi nás prichádzajú
 • spoločenskou angažovanosťou za mier a pokoj na Ukrajine

Konferencia biskupov Slovenska vyzýva reagovať na konflikt modlitbou a pôstom. „Naše srdcia nech sú otvorené pre tých, ktorí budú potrebovať pomoc. Nebojme sa podeliť, prejavme lásku. Bude to náročný čas, skúška pre všetkých,“ prihovárajú sa veriacim.

Predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre migrantov a utečencov Mons. Jozef Haľko apeluje na mladých, aby sa zapojili ako dobrovoľníci do pomoci utečencom. Táto pomoc je aktuálna i naďalej - nielen v pôvodnej forme na našej východnej hranici, ale tiež všade tam, kde sa nachádzajú starí a chorí utečenci i matky s deťmi, teda všetci tí, pre ktorých nie je jednoduché sa zapojiť do života na Slovensku a sú i naďalej odkázaní na našu pomoc.


Poďakovanie a povzbudenie otcov biskupov

Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.
K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.


Praktická pomoc kresťanských organizácií (Zdroj: TK KBS)

 • Pre núdznych z Ukrajiny, ale i zo Slovenska zriadila Slovenská katolícka charita 25 centier podpory po celom Slovensku.
 • Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) od nového roku 2024 upravuje humanitárnu pomoc odídencom z Ukrajiny.
 • Konferencia biskupov Slovenska v rámci svojej stránky Pomoc migrantom a utečencom (https://utecenci.kbs.sk) ponúka duchovnú pomoc v ukrajinskom jazyku (контакти для духовної допомоги та підтримки)a v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a Maltézskou pomocou Slovensko prevádzkuje i registráciu ubytovania, prostredníctvom ktorej charitní pracovníci koordinujú ubytovacie kapacity pre utečencov z Ukrajiny.
 • Slovenská katolícka charita realizuje zbierku a ďalšie formy pomoci pre Ukrajinu.
  Do zbierky možno prispieť aj priamo prevodom na číslo účtu zbierky SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 380.
 • Spišská katolícka charita organizuje pomoc na slovenskej i ukrajinskej strane.
 • Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá priamo pôsobí vo viacerých oblastiach na Ukrajine, koná zbierku na pomoc Ukrajine.
  Do zbierky možno prispieť aj priamo prevodom na číslo účtu zbierky SK09 0900 0000 0051 2133 9396 (do poznámky treba uviesť „Pomoc Ukrajine“).
 • Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlásila zbierku, z ktorej časť bude prostredníctvom ukrajinskej ECAV využítá pre adresnú pomoc všetkým núdznym v Odese a časť pre potreby riešenia utečeneckej krízy na Slovensku.
  Do Zbierky pre Ukrajinu je možné prispieť prevodom na účet SK 42 0200 0011 6900 0044 3012, variabilný symbol: VS 663 300, účel platby: Zbierka pre Ukrajinu.
 • Depaul Slovensko vyhlásilo krízovú zbierku pre Depaul Ukrajina, ktorá pôsobí Depaul Ukrajina v Charkove, Kyjeve, Odese a Ivano-frankovskej oblasti. V prípade zhoršenia situácie a prerušenia kontaktu s kolegami z Ukrajiny použije Depaul Slovensko vyzbierané prostriedky na pomoc ukrajinským utečencom na Slovensku.
  Zbierku je môžné podporiť na darovacej stránke.


Informácie o štátnej pomoci i pomoci neziskových a súkromných organizácií

 • Všetko potrebné informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko sú uvedené na oficiálnej stránke vlády SR (SK/EN/UA):
  Інформація для українців, що прибувають у Словаччину
 • Zoznam štátnych a súkromných zariadení s možnosťou ubytovania pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou (SK/UA):
  На цій сторінці ви знайдете житло для людей, які тікають від війни.
 • Ministerstvo vnútra SR zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť Ukrajincom utekajúcim pred vojnou.
  Ľudia môžu poskytnúť pomoc prostredníctvom mailu pomocpreukrajinu@minv.sk alebo telefonicky na čísle +4212/48 59 33 12.
 • Veľkokapacitné Asistenčné centrum pomoci pre utečencov z Ukrajiny v Bratislave (Bottova 7, tel. 0901 720 099).
 • Kto pomôže Ukrajine - veľká výzva, v rámci ktorej sa spojilo viac ako tridsať neziskových mimovládnych organizácií. Financie zo zbierky budú použité primárne na humanitárnu pomoc na Ukrajine, v prípade ďalšej eskalácie aj na pomoc Ukrajinkám a Ukrajincom, ktorí budú hľadať bezpečie na Slovensku. Pomôžu zabezpečiť potravinové balíčky s múkou, olejom, soľou a cukrom, hygienické balíčky s plienkami alebo lieky a iné zdravotnícke potreby.
  Do zbierky je môžné sa zapojiť prostredníctvom darovacieho portálu donio.sk.
 • Viacerí operátori mobilných sietí tiež na hraniciach utečencom bezplatne ponúkajú slovenské SIM karty do mobilných telefónov so slovenským telefónnym číslom a s kreditom.


Psychologická pomoc

 • Občianske združenie IPčko, nezisková organizácia Človek v ohrození a Orange spustili krízovú linku pomoci v ukrajinskom jazyku na čísle 0800 500 888 a tiež na e-mailovej adrese ukrajina@ipcko.sk.
  Linka, na ktorej sú k dispozícii psychológovia hovoriaci ukrajinským jazykom, je bezplatná, anonymná a funguje každý deň od 8.00 do 20.00.
 • Psychologická pomoc je k dispozícii aj priamo na hraničných prechodoch ukrajinsko-slovenskej hranice.


Zbierky vyhlásilo ešte omnoho viac iných organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú pomoci ľuďom v núdzi - informácie o nich je možné nájsť kdekoľvek na internete. V prípade neistoty je vhodné si výzvy overiť a tiež sa informovať, kam chce organizácia peniaze poslať.


Priebežne aktualizované informácie o pomoci sú k dispozícii aj priamo na hraničných priechodoch.

__________
Vytvorené: 8. marca 2022
Posledná aktualizácia: 12. januára 2024
Foto: Stefan Keller, Pixabay; úprava ABÚ