Študentský domov Svoradov

Študentský domov Svoradov slúži ako vysokoškolské ubytovacie zariadenie ponúkajúce okrem ubytovania pre študentov aj hostelové a hotelové služby.

Kompletné informácie Študentského domova Svoradov sú k dispozíci na webovej stránke svoradov.abuba.sk